– nosič kontejnerů
– užitečná hmotnost 5 tun
– valníkové a cisternový kontajner
– 1 vozidlo