– cisterna, kropící vozidlo
– dovoz pitné vody 13 m3
– 6 x 6
– 1 vozidlo