– speciální kanalizační vozidlo
– nádrž na kal 10 m3
– nádrž na vodu 4 m3
– čištění kanalizace od 100 do 600 mm
– 6 x 6
– 1 vozidlo