O společnosti

Společnost Recys – Mach s.r.o byla založena 29.4.2002.  Od počátku realizujeme stavební zakázky převážně v Karlovarském kraji. Se specializací na liniové stavby (voda, kanalizace, elektro, plyn). Od roku 2007 jsme partnerem společnosti VOSS s.r.o při odstraňování havárií na vodohospodářském zařízení a při budování nových kanalizačních a vodovodních řadů i přípojek. Od roku 2009 jsme partnerem společnosti SEG pro kterou realizujeme výstavbu sítí vysokého a nízkého napětí.

Dále nabízíme:

  • Provádění staveb jejich změn a odstraňování
  • Projektová dokumentace
  • Ohlášení stavby
  • Stavební povolení