O společnosti

Společnost RECYS-MACH s.r.o byla založena 29. 4. 2002.  Od počátku realizujeme stavební zakázky převážně v Karlovarském kraji, se specializací na liniové stavby (voda, kanalizace, elektro, plyn). Od roku 2007 jsme partnerem společnosti VOSS s.r.o při odstraňování havárií na vodohospodářském zařízení a při budování nových kanalizačních a vodovodních řadů i přípojek. Od roku 2009 jsme partnerem společnosti SEG, pro kterou realizujeme výstavbu sítí vysokého a nízkého napětí.

Dále nabízíme:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Projektovou dokumentaci
  • Ohlášení stavby
  • Stavební povolení