- speciální fekální vozidlo
– objem nádrže na kal 11 m3
- vývozy jímek a septiků
– vývoz kalů z čov
– 6 x 6
– 2 vozidla

8