– na pitnou vodu ,objem 8 m3 – 2 Ks
– nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou
– zajištění pitné vody při sportovních akcích,
– při koncertech , dětských táborech apod.
– pravidelná výměna vody zajištěna