– na pitnou vodu, objem 8 m32 Ks
– nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou
– zajištění pitné vody při sportovních akcích,
– při koncertech, dětských táborech apod.
– pravidelná výměna vody zajištěna