– cisterna, kropící vozidlo, kanalizační vozidlo
– dovoz pitné vody 8 m3
– vybavena vysokotlakým čistěním kanalizací
– tlak. hadice DN3/4″
– 4 x 4
– 1 vozidlo