– kanalizační vozidlo objem nádrže 8 m3
– vysokotlaké čištění kanalizací tlak. vodou
– tlaková hadice DN3/4″
– 4 x 4
– 1 vozidlo