– třístranný sklápěč
– užitečná hmotnost 14 tun
– 6 x 6
– 2 vozidla